Mam obecnie 47 lat. Tuż po ukończeniu II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego rozpocząłem studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego, na oddziale stomatologii. Po czym zrobiłem specjalizację pierwszego stopnia ze stomatologii.

Swoje życie zawodowe związałem z medycyną. Przez kilka lat pracowałem w dużej firmie stomatologicznej, a następnie otworzyłem własną działalność gospodarczą, prowadząc apteki.

Jako przedsiębiorca w biznesie nabyłem kilka przydatnych umiejętności, które wykorzystuję podczas pracy radnego.W obecnej kadencji Rady Miasta Krakowa sprawuję funkcję wiceprzewodniczącego. Pracuję w Komisji Głównej (wiceprzewodniczący), Budżetowej, Mienia i Rozwoju Gospodarczego, Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej.