Dlaczego Senat?


 • Możliwość forsowania odgórnych regulacji prawnych mających wpływ m.in na nasze Miasto Kraków

 • Silna reprezentacja Krakowa w wyższej izbie parlamentu RP jako gwarant słyszalnego głosu krakowian

 • Zdobyte doświadczenie i wiedza o aktualnych potrzebach krakowian (na bazie dotychczasowej działalności samorządowej) w połączeniu z bezpartyjnością gwarancją lobbowania i wspierania inicjatyw bez żadnego dyktatu partii politycznej
 • Mandat senatorski, na co wyraźnie wskazuje Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora, pozwala na realizację swojej działalności terenowej, uczestnictwo w sesjach sejmików województw, rad powiatów i rad gmin, właściwych dla okręgu wyborczego. Podczas sesji można zgłaszać swoje uwagi i wnioski.

  Sprawowanie takiego mandatu umożliwia również podejmowanie interwencji w organie administracji rządowej, samorządu terytorialnego, zakładzie lub przedsiębiorstwie państwowym, organizacji społecznej czy jednostkach gospodarki niepaństwowej.

  Senator w imieniu wyborcy czy wyborców wnosić może o załatwienie sprawy, ma również pełne prawo do zaznajamiania się z tokiem jej rozpatrywania a kierownicy organów i jednostek są zobowiązani do udzielenia informacji i wyjaśnień, które tejże sprawy dotyczą.

  Ma prawo wejścia do pomieszczeń, w których znajdują się materiały, które dotyczą sprawy. Pełniąc funkcję Senatora jest się upoważnionym do wglądu w działalność organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, a także spółek z udziałem Skarbu Państwa, zakładów i przedsiębiorstw państwowych, i samorządowych oczywiście z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej. W swojej działalności parlamentarnej Senator musi respektować postulaty, opinie, wnioski wyborców oraz ich organizacji.

  To tylko część kompetencji Senatora RP, które wynikają wprost z Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. To wszystko oznacza, że poza klasycznie rozumianą pracą w polskim parlamencie, która jest równie istotna, senator ma mnóstwo uprawnień i możliwości działania konkretnie dla swoich wyborców i dla swojego okręgu, a mówiąc wprost: dla swojego miasta czy gminy.

  Czas najwyższy, aby senator z Krakowa zaczął na poważnie zajmować się sprawami miasta i swoich wyborców - krakowian. Ma, co potwierdza wyżej opisana ustawa, pełen wachlarz możliwości, by to realizować. Opisując krótko: od udziału w sesjach rady miasta, przez interwencje senatorskie w organach samorządowych, magistracie, jednostkach podległych (choćby ZDMK, ZTP czy inne), zgłaszanie swoich wniosków i opinii oraz prowadzenie aktywnej działalności na terenie swojego okręgu wyborczego - wsłuchując się w głosy i postulaty swoich wyborców.

  Kraków zasługuje wreszcie na Senatora, który będzie aktywny i skuteczny w działaniu dla swojego miasta i swoich wyborców. Może to robić, powinien to robić, musi to robić!

  I tak chcę działać!