Otwarcie Centrum Edukacji Ekologicznej ZZM – Symbioza