Zakaz umieszczania reklam wyborczych na słupach oświetleniowych